Magnificent external frescoes and icons on ancient Romanian monastery church

Magnificent external frescoes and icons on ancient Romanian monastery church

Aceasta este o mănăstire magnific! Uită-te la icoane externe de pe perete!

This is a magnificent! Look at the external icons on the wall!

Mânăstirea Moldovita -ISTORIC-Mănăstirea MOLDOVIŢA

-Adresa: Comuna Vatra Moldoviţei, Suceava.
-Acces: DN 17A Câmpulung Moldovenesc – Vatra Moldoviţei (22 km), apoi dreapta pe DL până la Moldoviţa (5 km).
-Hram: Buna Vestire – 25 Martie.

Mănăstirea Moldoviţa este una dintre cele mai vechi aşezări monahale, cu un important trecut istoric. Originea sa nu este cunoscută cu precizie, însă tradiţia o aminteşte încă din perioada voievozilor Muşatini. Sub domnia lui Alexandru cel Bun a fost zidită prima biserică din piatră, atestată documentar între 1402-1410 cu întregul ansamblu de contrucţii, având hramul Buna Vestire şi fiind deja un centru cultural. Mănăstirea Moldoviţa s-a bucurat de privilegii şi din partea lui Ştefan cel Mare. Prin mai multe hrisoave voievodul a confirmat mănăstirii 11 sate, mai multe iezere, prisăci şi privilegii comerciale care o situau printre cele mai înstărite mănăstiri din Moldova.

Moldavian monasteries and historical Monasteries of Moldova:

-Location: Commune of Vatra Moldoviţei, Suceava.
-Access: DN 17A Câmpulung Moldovenesc-Vatra Moldoviţei (22 km), then turn right onto MR. to Moldoviţa monastery (5 km).
Dedication/Feast day: Annunciation – March 25.

Moldoviţa monastery is one of the oldest monastic settlements, with an important historical past. Its origin is not known with precision, but traditionally it dates to the period of the Muşatini princes. Under the reign of Alexander the Good the first stone church was built. This was first mentioned in 1402-1410 with the entire ensemble of structures, dedicated to the Annunciation and (by this time it) already was a cultural center. Moldoviţa monastery enjoyed the patronage of Stephen the Great. Through several charters rulers confirmed the monastery’s 11 villages, several more mountain lakes, and commecerial privileges so that it became one of the wealthiest monasteries of Moldova..

Advertisements

2 thoughts on “Magnificent external frescoes and icons on ancient Romanian monastery church

  1. Pingback: Orthodox Collective

  2. If you’ll ever come to Romania, you must visit the monasteries of Moldavia. We do have many painted churches here, with beautiful external frescoes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s